طرز کار موتور روتاری (Rotary) 

در این ویدیو طرز کار موتورهای دوّار (Rotary) را شرح می دهیم. و این کار را روی یک موتور وانکل 13 بی مزدا RX-7 مدل 1985 انجام خواهیم داد. در مورد تمام قطعات مختلف آن صحبت خواهیم کرد و بعد چرخه احتراق را بررسی می کنیم. سپسدر مورد یک سری مشخصات منحصر به فرد این موتور صجبت خواهیم کرد و بعد هم به سراغ مزیت های این طراحی میرویم.

ویدیو طرز کار موتور روتاری (Rotary) در موتوتل