رازهای اُکتان (بنزین سوپر و معمولی)

ما در طول یک سال کم و زیاد بنزین مصرف میکنیم تفاوت قیمت بین بنزین سوپر و معمولی ممکنه در جایگاه‌های سوخت کم باشه ولی رای بنزین سوپر باید سالانه مقدار پول بیشتری پرداخت کنید. برای یک سال و مصرف صدی 11 خودروها.

حالا بررسی میکنیم ببینیم آیا ارزشش را دارد؟

ویدیو رازهای اکتان در موتوتل