چگونگی عملکرد سیستم کنترل کروز انطباقی

در این برنامه سیستم کنترل کروز انطباقی هوندا یا اِی.سی.سی (ACC) و سیستم ترمز کاهش دهنده­ تصادف یا سی.اِم.بی.اِس (CMBS) را بررسی می کنیم. هر دو این سیستم­ ها بخشی از حسگرهای هوندا هستند که ترکیبی مفید از امنیت و رانندگی بی­خطر را با استفاده از تکنولوژی به وجود می آورند. در این ویدیو به جزئیات کروز کنترل­ ها و کمکی که به رانندگی می­کنند می ­پردازیم.

دو سخت ­افزار مهم برای استفاده در سیستم اِی.سی.سی (ACC) و سی.اِم.بی.اِس (CMBS) وجود دارد. یکی رادار حساس به امواج میلیمتری که پشتِ جلو پنجره، و دیگری دوربینی که بین آینه­ عقب و شیشه­ جلوی اتومبیل کار گذاشته شده است.

ویدیو چگونگی عملکرد سیستم کنترل کروز انطباقی در موتوتل