پورشه 911 کاررا اس 2017 در پیست

وقتی پورشه 911 وارد بازار شد، به عقیده خیلی از کارشناسان بهترین ماشین 2012 بود. یک سال بعد، ماشین دو دیفرانسیلی کارارا اس 4 باز هم به نظر کارشناسان بهترین ماشین سال 2013 شد. پورشه تصمیم گرفت با برنده شدنش همه چیز را بهم بریزد و هرچیزی که خراب هم  نبود را تعمیر کنه و 911/2 را ساخت.

ویدیو بررسی Porsche 911 Carrera S 2017 در پیست در موتوتل