به گزارش موتوتل در روز جمعه 97/08/04 مرحله دوم مسابقات کارتینگ راک قهرمانی کشور در مجوعه پیست آزادی برگزار شد.
برای دیدن خبر و عکسهای این رقابت کلیک کنید.