سوپرفورمنس MKIII چگونه ساخته می شود

کارول شلبی در سال 1951 توانست غول اَستون مارتین را در مسابقه 24 ساعته‌ی لِمان شکست دهد. با پیشروی در این مسیر متوجه‌ خودرویی بنام بریستول شد که توسط شرکت بریتانیایی بنام اِی.سی.کارز تولید می شد. چند سال بعد شلبی بریستول را به شلبی کبرا تبدیل کرد، کبرا به ماشینی مسابقه‌ای تبدیل شد و اولین ماشین امریکایی در تاریخ شد که در مسابقات قهرمانی جهان اول شد. درواقع بسیاری از شلبی کبراها به عنوان خودروی شهری تولید شدند ولی به لطف سوپرفورمنس امروز رانندگان میتوانند این خودروی افسانه‌ای را در جاده‌های بین‌شهری تجربه کنند.

ویدیو Superformance MKIII چگونه ساخته می شود. در موتوتل

سوپرفورمنس MKIII چگونه ساخته می شود