آموزش تمیز کردن و تعمیر کردن موتورفن

در این ویدیو نحوه تمیز کردن و تعمیر کردن موتور فن را آموزش می دهیم. برای هر دو لازم است که موتور فن باز شود.

منبع : دیجیتال گاراژ