در سال 2018 سریعترین سدان و کوپه های چهار درب خودرو سازان مطرح معرفی شدند . این ویدیو این 10 خودرو برتر را به شما معرفی میکند .