نمایش طرز کار موتور روتاری به صورت انیمیشن

در این انیمیشن کوتاه به صورت کامل تمامی مراحل کارکرد موتور روتاری را خواهیم دید.

ویدیو کارکرد موتور روتاری (Rotary) در موتوتل