در این ویدیو شما شاهد جمع کردن یک پیشرانه AMG 63 V8 هستید که توسط یک متخصص این کارخانه و تماما توسط دست انجام میشود.

ترکیبی از تکنولوژی و هنر را در این ویدیو به وضوح میتوان دید.