نگاهی سریع به خط تولید رنجرور در  سال ۲۰۱۳

رنجرور یـا RANGE ROVER یک خـودرو شـاسی بـلند سواری شهری ـ بیابانی(Off-Road) لوکس یـا بـه عبـارت دیـگر یـک خـودرو SUV است (Sport Utility Vehicle) . موتور این خودرو از ابتدای تولید تا سال ۲۰۰۲ هشت سیلندر V۸ بنزینی بوده است. این خودرو ساخت کمپانی انگلیسی روور می‌باشد.