پیشرانه V8 موستانگ 2018 اگرچه هنوز هم به نام کایوت شناخته می‌شود، اما این موضوع دلیلی بر عدم تغییر آن نیست. محفظه سیلندر کمی بزرگتر شده و به دلیل استفاده از پلاسمای اسپری شده، نیاز به استفاده از لاینر(بوش سیلندر) در پیشرانه مرتفع شده است. این تغییرات باعث شده تا حجم دقیق پیشرانه از 4.96 به 5.04 لیتر افزایش یابد. استفاده هم زمان از دو نوع سیستم پاشش سوخت مستقیم و غیر مستقیم موجب شده تا تعداد انژکتورها به 16 عدد افزایش یابد. محدوده ردلاین دور موتور نیز افزایش 500تایی را تجربه نموده و به 7500rpm رسیده است. میل لنگ، شاتون‌ها و سرسیلندرها جدید بوده و به مدد استفاده از کارتل روغن کامپوزیتی، مقدار یک کیلوگرم از وزن آن کاسته شده است .