به گزارش موتوتل راند سوم از سری مسابقات درگ قهرمانی کشور در پیست سرزمین ایرانیان ( آیلند ) برگزار شد . این رقابت به که یمن پیست استاندارد آیلند بسیار پرهیجان وبا نظم خاصی برگزار شد پس از رقابتی جذاب و نزدیک بین شرکت کنندگان نتایخ زیر بدست آمد.

برای دیدن خبر و نتایج لطفا کلیک کنید .