عیب یابی وقتی که ماشینروشن نمی شود

وقتی ماشین کار نمی کند ابتدا باید مشخص کرد مشکل از کجاست. برای شروع، یک موتور به 4 چیز نیاز دارد: برق، سوخت، هوا و کمپرس. اولین قدم این است که مشخص کنیم کدام یکی از اینها دلیل خرابی ماشین ما نیستند.

منبع : دیجیتال گاراژ