رکوردگیری یاماها وای زد اف آر ۱ ام ۲۰۱۵ (Yamaha YZF R1M 2015)