پنج کاری که در یک خودرو دو دیفرانسیل نباید انجام دهید

سعی کنید در یک خودرو دو دیفرانسیل این ۵ کار هیچوقت انجام ندهید.

اگر قفل دیفرانسیل روی جلو یا عقب فعال بود نباید در آسفالت رانندگی کنید.

نکته‌ی دوم درباره‌ رانندگی در آسفالت ,برای رانندگی روی آسفالت به نیروی کشش اضافه‌ برای ماشین دودیفرانسیل نیاز ندارید.

هرگز وقتی سرعتتان بالاست دیفرانسیل مرکزی را تنظیم نکنید ...

منبع : دیجیتال گاراژ