برای خرید یک ماشین کار کرده چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهید؟

امروز روش کارشناسی ماشین قبل از خرید را آموزش میدهیم. همه‌ی نکاتی را که موقع خرید ماشین های کارکرده باید توجه کنید  را به شما خواهیم گفت. برای خودروهایی که امکان رانندگی با آنها وجود ندارد و یا نمی توان درب آن را باز کرد. در صورتی که ماشینی را چک کردید و این مراحل را با موفقیت پشت سر گذاشت آن وقت می توانید با فروشنده قرار گذاشته و ماشین را تست کنید.

ویدیو نکاتی که باید در هنگام خرید یک ماشین کارکرده مورد توجه قرار دهید در موتوتل