آموزش باتریبه باتری به صورت امن

در این برنامه می خواهیم روشن کردن ماشینی که باتری خالی کرده را آموزش بدیم. برای همه اتفاق افتاده که بعضی اوقات چراغها روشن نمی شوند، آمپر برق ضعیفی دارد و یا  باتری به دلیلی خالی کرده  پس باید باتری را احیا کنید.

منبع : دیجیتال گاراژ