شاسی بلند ها به سرعت طوفان در حال تسخیر جهان خودرو هستند و هر روز بر میزان محبوبیت این سگمنت اضافه می شود. همین موضوع باعث گردیده که هر روز شاهد انواع جدیدی از شاسی بلند ها در بازار باشیم. در این ویدیو شما را با 6 شاسی بلند سریع 2018 آشنا خواهیم کرد.