در این گپ و گفت شما با مشکلات حوزه موتورسیکلت و تولید و قطعه و واردات آن آشنا میشوید گفتگویی صمیمی با آقای مهندس پیروی مدیر پروژه تکتاز موتور .

حضور موتوتل در سومین نمایشگاه بین المللی خودرو (شهر آفتاب )