شرکت پارسیان عظیم خودرو فعالیت خود را از سال 1381با تفکر تغییر، تحول در ایجاد رفاه و آسایش مردم آغاز نمود.شرکت طی سالهای فعالیت خود فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشت. و با فعالیت انجمن شرکتهای لیزینگ ایران و تخصصی شدن این صنعت ، شرکت پارسیان عظیم خودرو راه خود را به عنوان اولین کارگزاری عملیاتی در سال 1384 انتخاب نمود و به عضویت این انجمن در آمد.در ادامه شما را به دیدن مصاحبه اختصاصی موتول با جناب آقای مصطفایی معاونت محترم بازاریابی صنایع خودرو دعوت میکنیم.

حضور موتوتل در سومین نمایشگاه بین المللی خودرو