شرکت اسمارت اکتان با حدود یک دهه تجربه در واردات مشتقات نفتی مربوط به خودرو ( روغن موتور ، انواع مکمل های سوختی ، ضد یخ و...) هم اکنون اقدام به تولید این محصولات با استاندارد روز بازارهای امریکا و اروپا نموده و پس از تجربه موفق در صادرات ، قصد ورود به بازار داخلی را دارد و با توجه به سابقه موفق در این بازارها ارتباطات مناسبی با شرکت های بزرگ داخلی وجود دارد در حال حاضر یکی از اهداف اصلی شرکت، ایجاد همکاری مناسب بین شرکت اسمارت اکتان و تجارت های متوسط است.

موتوتل مصاحبه ای اختصاصی با این شرکت ترتیب داده که در ادامه شا عزیزان شاهد آن خواهید بود