سومین راند مسابقات موتور کراس بانوان قهرمانی کشور برگزار شد.

به گزارش موتوتل سومین و آخرین مرحله از مسابقات موتور کراس بانوان قهرمانی کشور دیروز 97/11/12 در هوایی سرد و باد شدید درحالی برگزار شد که با توجه به اینکه آخرین راند آن بود با استقبال خوبی از سوی تماشاگران همراه شده بود.

برای خواندن خبر کامل و عکسهای این مسابقه جذاب کلیک کنید .