5 مورد که هرگز نباید در ماشینهای صفرکیلومتر انجام بدین توضیح میدیم. خب واژه‌ی صفرکیلومتر مسلماً بسته به کارکرد ماشین فرق داره. معمولاً درباره ماشینهایی میگیم که 1600کیلومتر اول خودشون رو طی میکنن و ماشینشون باید آب‌بندی بشه. کتابچه‌ی ماشینتون رو بخونین که چطور باید آب‌بندیش کنین. ولی درباره‌ی 5 چیز میگیم که موقع آب‌بندی نباید انجام بدین.