چگونه روغن ماشین خود را عوض کنیم

در این برنامه چگونگی تعویض  روغن ماشین را آموزش می دهیم. این برنامه منحصراً برای تازه‌کارهاست که تابه حال روغن ماشینشان را عوض نکرده اند. این یک برنامه‌ی جامع و کامل است که بعد از تماشای آن، می توانید خودتان روغن ماشین را عوض کنید. خیلی از تعویض‌روغنی‌ها از روغن‌ و فیلتر‌ ارزان استفاده می کنند؛ پس اگر خودتان بتوانید روغن ماشین را تعویض کنید می توانید از روغن و فیلتر خوب استفاده کرده و مطمئن باشید که کار به درستی انجام شده است.

منبع: دیجیتال گاراژ