مرحله پنجم و آخرین راند مسابقات اتومبیل سرعت قهرمانی کشور در سال 97 در روز جمعه 97/11/26 در مجموعه پیست آزادی برگزار شد و نفرات برتر بر روی سکو رفتند و در نهایت قهرمان سال معرفی شد.

به گزارش موتوتل در این مرحله که راند آخر از مسابقات اتومبیل سرعت در سال 97 بود 100 اتومبیلران شرکت کرده بودند.در پایان این مسابقات و پس از جمعبندی امتیازات قهرمان سال کشور نیز در کلاسهاس مختلف معرفی میشود.

برای خواندن خبر کامل این مسابقه کلیک کنید.