گیربکس (سیستم انتقال قدرت دستی) چگونه کار میکند

سیستم انتقال قدرت دستی یا همان گیربکس برای دهه های زیادی جزو کلیدی‌ترین قطعات اتومبیل بود. حتی امروزه هم گیربکس هنوز خیلی محبوب و مورد مصرف است. در این ویدیو ما یک معرفی مفهومی از گیربکس واقعی که دنده عقب هم دارد، ارائه خواهیم داد. نیرویی که موتور تولید می کند اول وارد گیربکس می شود و بعد به چرخ ها می رسد. عملکرد اصلی گیربکس کنترل سرعت و قدرتی است که در شرایط مختلف رانندگی به چرخ های دارای قدرت می رود. برای مثال اگر بخواهید از یک تپه بالا بروید به قدرت بیشتری نیاز دارید. به وسیله ی کم کردن سرعت در گیربکس میتوانید قدرت بیشتری را با همان نیروی ثابت موتور داشته باشید. سیستم انتقال قدرت دستی براساس اصل نسبت اندازه ی چرخ دنده ها کار میکند.

ویدیو نحوه عملکرد گیربکس (سیستم انتقال قدرت) در موتوتل