مرحله پنجم و آخرین راند مسابقات درگ قهرمانی کشور در سال 97 در پیست مجموعه سرزمین ایرانیان ( آیلند ) برگزار شد و بدین ترتیب پرونده این مسابقات بسته شد.

به گزارش موتوتل در روز پنج شنبه و جمعه 97/11/02 و 97/11/03 این مسابقات پیگیری شد و پس از تایم گیری بدون ری اکشن در روز جمعه مسابقات پیگیری و قهرمانان این دوره خود را شناخت.

برای خواندن خبر و عکسهای این مسابقه کلیک کنید.