نحوه کارکرد موتور ماشین به صورت سه بعدی

در این ویدیو عملکرد موتور خودو را به صورت سه بعدی در موتوتل می بینیم.