مرحله پنجم و راند آخر مسابقات فرمولا دریفت قهرمانی کشور در تاریخ 97/12/10 در مجموعه پیست ورزشگاه آزادی در حالی برگزار شد که بعلت آخرین راند بودن آن از استقبال چشمگیری برخوردار بود.

در این مرحله که در دور روز برگزار شد بعلت جدا شدن دور انفرادی با سویسو راندمان و کیفیت مسابقات بسیار بالاتر رفته بود.

برای خواندن خبر کامل و عکسهای این مسابقه کلیک کنید.