ثبت رکورد ۴۰۰ کیلومتر بر ثانیه در ۲۶ ثانیه با کاوازاکی نینجا

در این ویدیو خواهیم دید که کاوازاکینینجا اچ ۲ آر چگونه در ۲۶ ثانیه به رکورد ۴۰۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

ویدیو ثبت رکورد ۴۰۰ کیلومتر بر ساعت در ۲۶ ثانیه توسط Kawasaki Ninja H2R در موتوتل