برترین StreetBike میان وزن 2015 از نظر سایکل ورلد (Cycle World) دوکاتی اسکرامبلر 2015 (Ducati Scrambler 2015)

بعضی وقتها موتور هایی مثل دوکاتی مدل اِسکِرَمبِل در عمق روحِ رانندگیِ شما اثری ایجاد میکنند  که باعث رویاپردازی بیشتر شما می شود .